Çağrı Merkezi: 0 850 XXX X XXX

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu Üyelik Sözleşmesi, “Sütlüce Mahallesi Karaağaç Cadde No:108-110 Beyoğlu/İSTANBUL” adresinde mukim Giyimsan Konfeksiyon Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) ile https://www.giyinsen.com alan adlı internet sitesine üye olan Üye arasında, Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylamasıyla kurulmuş ve Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’ni elektronik olarak onayladığı tarihte yürürlüğe girmiştir.  

1.     Tanımlar

Site              : Tüm hakları Şirket’e ait olan https://www.giyinsen.com alan adlı internet sitesidir.

Üye              : Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Site’yi kullanan Üyeler’in tümüdür.

Şirket          : Site’yi işletmekte olan Giyimsan Konfeksiyon Tic. ve San. A.Ş.’dir.

Taraflar       : Üyelik Sözleşmesi’nin tarafı olan Üye ve Şirket’i ifade eder.

2.     Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin Site’de sunulan ürünler veya hizmetler konusunda alışveriş hizmetlerinden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.  

Site’de, kullanım koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. Üyelik Sözleşmesi ile Üye, Site’de belirtilen her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul eder.

3.     Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üye’nin, Site’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. Üye, Üyelik Sözleşmesi kapsamında sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Üye’nin Site üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanamamasından Şirket sorumlu değildir.   

3.2 Üye, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.3 Üye, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Bu kapsamda, Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye’ye ait hesaptan, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılır ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye, hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı veya hesaba ilişkin güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, bu durumu derhal Şirket’e bildirmekle yükümlüdür.

3.4 Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Üyelik Sözleşmesi ile Site’de yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. 

3.5 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.6 Şirket ile paylaşılan kişisel veriler,6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz[MOU1] .

3.7 Şirket, Üyeler’in kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (i) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (ii) Site haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.8 Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni [MOU2] kapsamında düzenlenmektedir. Şirket, Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni[MOU3] ’nde belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.9 Şirket, Site’de ürün ve hizmetlere ilişkin olarak fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3.10 Şirket, Site’de dilediği zaman, Üyeler’e herhangi bir öncül bildirimde bulunmaksızın iyileştirme çalışmaları veya sair güncellemeler yapabilir. Üye, yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak sağlanamayabileceğini kabul eder. 

3.11 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni [MOU4] ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Üyelik Sözleşmesi ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Üye Site’yi kullanmaya devam ederek güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye sorumludur.

 4.Mücbir Sebepler

 

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, salgın hastalık, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

5.Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

5.1 Üye, dilediği zaman ayrıca herhangi bir öncül bildirimde bulunmaksızın Site üzerinden hesabını kapatmak sureti ile işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

5.2 Şirket dilediği zamanda Site’yi, ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ni süreli veya süresiz olarak askıya alabilir veya sona erdirebilir. Şirket, (i) Üye’nin son verdiği siparişin üzerinden 60 (altmış) gün geçmemişse, (ii) Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa, (iii) Üye’ye kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmeme hakkına sahiptir 

6.Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.